We are here for love and joy ♡


 


 

H A R M O N I

P Å   C E L L E P L A N


Kom og slip alt det gamle fri og mød det hele dér, hvor det engang er opstået - I DIN KROP.

For KUN gennem kroppen har du mulighed for at UNLOCKE koderne til din magiske, skabende og selvhelbredende saft og kraft.


Dybdegående Frekvens- og Healings Treat - inklusiv økologisk, vegetarisk forplejning og et kærligt brusebad af lyd, gong, dufte og sanseligt velvære.

 

A U D O N I C O N

S K A N D E R B O R G

0 2   M A R T S   2 4

1 0 . 3 0  -  1 6 . 0 0


Kr. 1099.-

 (mulighed for betaling i 2 rater)

JEG MÆRKER MIN BILLET

 Skriv dig på venteliste KBH

 

 

Velkommen, smukke sjæl. Tag dig bare et øjeblik til at mærke ind i, hvilke områder det kalder på i dig med en hel dag til dybe slip og væren, hvor intet skal fikses, løses eller vurderes.

 

 


U N D E R V I S N I N G

M E T A S U N D H E D

F R E K V E N S E R

V I B R A T I O N E R

N Y  T I D S  E N E R G I

C H A K R A

B R E A T H W O R K

Ø V E L S E R

P I N E A L K I R T E L

A K T I V E R I N G

M E D I T A T I O N

D E   4   K R O P P E

B E V Æ G E L S E

R Y T M E R

E M B O D I M E N T

H E A L I N G

L Y D  -  G O N G B A D

L Y S  -  D U F T E

A F S L A P N I N G

N Y D E L S E

N Æ R V Æ R

V E G I   F R O K O S T

S Ø D E  S N A C K S

T H E  &  K A F F E

G E M M E  -  H Æ F T E

S P Ø R G S M Å L

 HARMONI PÅ CELLEPLAN er til dig, som mærker:

 

Længsel efter at efterlade krav, udmattelse og en vild verden udenfor et øjeblik - for at møde din krop med mildhed, accept og støtte - ind i forbindelsen til din egen naturlige tilstand af dyb tryghed, afslapning og fred.

 

Resonans med kombinationen af undervisning og praktiske øvelser med afsæt i METAsundhed - og grundig indflyvning i de kropslige processer bag effektiv selvhelbredelse og integrering af alt energiarbejde og opstigning - mikro kosmos (mennesket) og makro kosmos (universet).

 

Mangel på svar og ord til at beskrive tilstande og symptomer 'uden adresse', som det etablerede system ikke kan hjælpe dig med.

 

At den Nye Jord allerede er her - hun venter bare på, at du træder ind i frekvensen for installationen af styresystemet for Det Nye Menneske.

 

Lyst til at se på dig selv med kærlige øjne og mærke den dybe genkobling med alt det, der venter på, du kommer hjem, når du gør kroppen til din guide og hellige tempel.

 

YES! til at hæve vibrationen og skabe ny plads til at rumme den virkelighed, du er inspireret til at manifestere og kalde ind.

  

JEG MÆRKER MIN BILLET

 

 

 

  

 

 


I mere end 5 timer flyder vi sammen ind i dagens program og åbner portalen til guddommelig kærlighed og connection./ UNDERVISNINGEN /

What made the body,
heals the body.


Vores krop har en forunderlig helbredende evne, som konstant arbejder på at regenerere og opretholde sig selv. Men undertiden er den overbebyrdet i en grad, hvor den har brug for assistance til at kickstarte sin selvhelbredende kapacitet.

 

Vi rejser en tur ind i kvantefeltet og belyser den kropslige intelligens - og finder urgamle forklaringer og klarhed på hovedpine, træthed, svimmelhed, tristhed, angst, susen for ørerne, overtænkning, sammentrækning og alt det, der støjer i vores jordiske fartøj./ INTEGRATIONEN /

Guidet meditation på
'De 4 kroppe'


Vi hjælper alle vores 4 kroppe - fysiske, følelsesmæssige, mentale, spirituelle - tilbage i vatter.


Vi ændrer perspektiv på tingene og tager på transformerende rejse tilbage til accept, tillid, tilgivelse, selvrespekt og værdighed.

 

Breathwork med fokus på
udvidelse af pinealkirtlen;


Vi fintuner kontakten til vores intuition og højere selv med fokuserede vejtrækningsøvelser til vækkelse og aktivering af vores pinealkirtel (det glemte tredje øje / Gud-knappen).


Klarsyn, åndelig forbindelse, melatonin, serotonin, hormoner, nervesystem, fordøjelse, sygdom, smerter, søvn, døgnrytme, antioxidanter, emotionelle centre, aldring, affaldsstoffer og tungmetaller./ NYDELSEN /

Embodiment & Bevægelse

Alt arbejde med energi og selvudvikling batter først, når vi sætter krop på.


Vi guider den derfor til at udtrykke sig i samarbejde og sync med 'universets åndedræt' - og giver alle de indre fornemmelser og downloads arme og ben.


I en livstid har vi navigeret os selv lineært og maskulint - men NU går vi Den Gyldne Tidsalder i møde 'the feminine way' med bevægelse i bølger, cirkler og spiraler.


Med rytmisk groove og dans kalder vi alle de tabte sjæls-fragmenter hjem, som har sluppet på turen i livets turbulente karrusel.

 

Lyd- & Gongbad
m/ chakraskåle healing


Afslutning med total surrender, omfavnelse og grounding af dagens dybe arbejde, indtryk, indsigter og oplevelser.


Kroppen sænkes ned i de helbredende frekvenser fra gong og skåle - og støtter nervesystemets egne kalibreringsprocesser og ventilering.


Et brusebad af kærlighed og afslapning - samt dyb forening og et kæmpe sanseligt kram af din sande natur, tryghed og fred.

 

JEG MÆRKER MIN BILLET

 

 

Der er så meget, der venter på, vi kommer hjem, når vi gør kroppen til vores guide og hellige tempel.

 

 


Vi holder rummet med afsæt i vores egne processer og livserfaring - deler, forstår og genkender ALT fra mange års transformerende rejse på den indre vej.

 

Camille Storm Stigers
Host | Facilitator

Community Manager & Intuitiv Inspirator
Multiverset, Ny Tids Mennesker & Magi

Lidt mere af Camille

 

Lise Pilgaard
Underviser | Facilitator

Yoga- & Gongmester, Lyd- & Lysterapeut,
Kropsterapeut, Traume- og Stressbehandler

 Lidt mere af Lise

 

 

 

  

 


 

Vores intention for dagen og vores dybfølte ønske handler om at give dig følgende med hjem fra treatet;

 

Troen på, at der altid er kærlighed til stede uanset styrken på livets stormvejr.

 
Et afslappet og balanceret nervesystem og fornyet forbindelse til alle lag i dig selv og din krop.

 
Følelsen af opfyldthed, nyt mod og et vibrationsløft, der aligner og matcher dig op med alt det, du ønsker dig i livet.

 
Hjertet fyldt med lethed, taknemmelighed og nye nøgler til at stige af karrusellen, når hverdagen ruller.

 
Klarhed, retning og forståelse af Ny Tids Medicin og DET NYE MENNESKE.

  

JEG MÆRKER MIN BILLET

 

 

Når vi skilles forstår du, hvor tryg, værdig og elsket, du er.

 


 

Camille's Hjertebreve

er nærvær, refleksioner og kærlig inspiration fra et skriverum, jeg ikke deler andre steder end i din indbakke. Glæd dig til strømninger fra Multiverset's højtvibrerende felt af Ny Tids Mennesker og spirituelt pioner-arbejde.

Det koster 0 kr at træde ind.

 

Modtag HJERTEBREVENE